Sylogs rapport om totalförsvaret och innovation

Förr i tiden var Försvaret drivande i den teknologiska utvecklingen. Idag är det i stället IT-branschen som tar fram de nya innovationerna. Den digitala världen har samtidigt blivit en arena för krig och konflikter. Det betyder att vår försvarsförmåga är beroende av innovationer från IT-branschen.

I en ny rapport lyfter vi några av de hinder för innovation och utveckling som finns i Sverige idag. Rapporten tar även vad som kan göras för att innovationerna ska komma till bättre nytta för totalförsvaret i Sverige.

- Utvecklingen har sådan hastighet idag att det är omöjligt för de traditionella försvarsmyndigheterna att hänga med. Det är i IT-företagen som utvecklingen sker av de system som blir morgondagens försvar. Därför måste vi jobba närmare varandra och utbyta både teknik och kompetens, säger Fredrik Landberg, vd för Sylog Öst och en av rapportförfattarna.

Rapporten lyfter även fram förslag på hur Försvaret ska få tillgång till innovationer på ett bättre sätt än idag. Upphandlingar och en rädsla att göra fel pekas ut som hinder hos myndigheterna.

- Ett problem är att myndigheterna ofta fastnar i hinder. Det läggs alldeles för mycket tid på hur saker ska upphandlas jämfört med vad som ska upphandlas. Även sekretessreglerna, eller oron för att bryta mot dem, sätter käppar i hjulen. Det går att lösa sådana saker om man bara bestämmer sig för det, säger Erik Westman som är vd för Sylog Systems.

Tips för att fånga upp innovationer

  1. Anordna innovationstävlingar. Tävlingsformen är snabb och premierar kreativitet.
  2. Se rekrytering som ett verktyg. Ta in medarbetare med andra perspektiv.
  3. Våga be om hjälp. Världen förändras snabbt och ingen organisation har all kunskap.
  4. Starta inkubatorer. Nätverk stimulerar och ger resultat.
Kontaktpersoner:
Fredrik Landberg, Tel 0733 64 01 00 fredrik.landberg@sylog.se
Erik Westman, Tel 0704 90 95 42 erik.westman@sylog.se

Sylog_rapport_totalforsvar_2021.pdf