DET ÄR VI SOM ÄR KONSULTCHEFER I STOCKHOLM. VÄLKOMMEN TILL OSS!

 
 
 

TORBJÖRN NORIN
Torbjörn är konsultchef på Sylog sedan 2016. Han har tidigare arbetat som konsult och chef inom test och kvalitetssäkring.

Tel 070 667 20 01
fornamn.efternamn@sylog.se

YLVA LILJA
Ylva är ansvarig för konsultgrupperna på Sylog Stockholm och har varit anställd sedan 2005.

Tel 070 717 72 11
fornamn.efternamn@sylog.se

MIKAEL LINDBERG
Mikael har erfarenhet som utvecklare och chef inom mjukvaruutveckling och agila miljöer. Mikael började på Sylog 2018.

Tel 072 575 36 00
fornamn.efternamn@sylog.se

ANDERS HARDER
Anders har över 20 års erfarenhet av produkt-utveckling, bl.a. i roller som utvecklare, chef och förändringsledare. Anders började på Sylog 2017.

Tel 070 267 16 99
fornamn.efternamn@sylog.se

OLA MYRIN
Ola är konsultchef på Sylog och ansvarig för SPC - South Pole Consulting som är ett dotterbolag till Sylog med specialister inom Linux. Ola har en gedigen bakgrund som projektledare och linjechef och kommer närmast från en chefsbefattning på H&M

Tel 070 796 38 35
fornamn.efternamn@sylog.se