VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS


 

HUVUDKONTOR KISTA
Sylog Sverige AB
Box 1186
Jan Stenbecks Torg 17, 3 trp
164 40 Kista

STOCKHOLM LILJEHOLMEN
Sylog Sverige AB
Rosterigränd 12
117 61 Stockholm

UPPSALA
Sylog Sverige AB
Vaksalagatan 2
753 20 Uppsala

NORRKÖPING
Sylog Systems AB
Fleminggatan 2
602 24 Norrköping

LINKÖPING
Sylog Öst AB
Ågatan 55 A
582 22 Linköping


GÖTEBORG
Sylog Väst AB
Theres Svenssons Gata 10
417 55 Göteborg 

SKÖVDE
Sylog Systems AB
Kaplansgatan 16C
541 34 Skövde

JÄRVSÖ
Sylog Systems AB
Stationsgatan 27
82040 Järvsö

LUND
Sylog Syd AB
Scheelevägen 27
223 70 Lund

TELEFON
Stockholm/Kista 08 750 49 00
Linköping 013 340 03 90


VILL DU BLI KONTAKTAD?

VD OCH STYRELSE

JOHAN JACOBSSON (f.1975)

Vd och koncernchef

Johan grundade Sylog tillsammans med Mats Hedberg. Han har arbetat med försäljning och ledarskap i 20 år och varit vd för Sylog sedan 2008.

Tel
073 344 18 00 E-post


 KENNETH RAGNVALDSEN (f.1967)

Styrelsens ordförande

Kenneth är anställd som koncernchef i Data Respons ASA och varit ledamot i Sylogs styrelse sedan 2007.

MATS HEDBERG (f.1957)

Styrelseledamot och säkerhetschef

Mats grundade Sylog tillsammans med Johan Jacobsson och arbetar idag som konsult och säkerhetschef. Han har varit ledamot i styrelsen sedan 2002

Tel 08 750 49 00 E-post

RUNE WAHL (f.1966)

Styrelseledamot

Rune är anställd som CFO i Data Respons ASA och har varit ledamot i Sylogs Styrelse sedan 2007.

FÖRSÄLJNING

ERIK ROSÉN

Försäljningschef

Erik är anställd på Sylog sedan 2006. Erik har tidigare haft flera roller som konsult inom Projektledning och Configuration Management. Erik har en Civilingenjörsexamen i botten

Tel
070 382 33 38 E-post

PERNILLA ENGLUND

Key account manager

Pernilla är anställd på Sylog sedan 2013 och har en bakgrund som linjechef och som konsult inom bl.a.
Configuration Management

Tel
070 332 38 44 E-post

CAMILLA HJELM

Key account manager

Camilla är anställd på Sylog sedan 2012 och är Key Account Manager och ansvarig för vårt underkonsultnätverk Profinder

Tel
070 985 22 75 E-post


LUDWIG MALM

Key account manager

Ludwig började på Sylog 2020 som Key Account Manager och har en flerårig bakgrund inom komplex försäljning, bl.a. Data Respons Solutions

Tel
070 910 00 49 E-post


JOSEFINA DAHLGREN

Partner manager

Josefina arbetar med våra samarbetspartners och underkonsulter och har varit anställd på Sylog sedan 2014

Tel  
070 985 22 23 E-post

OLA MYRIN

Manager Project Office

Ola är konsultchef på Sylog Stockholm och ansvarig för Sylogs interna projektåtaganden

Tel
070 796 38 35 E-post

LINA ERICSSON

Partner manager

Lina arbetar med våra samarbetspartners och underkonsulter och har varit anställd på Sylog sedan 2017

Tel  
070 985 22 32 E-post

DAVID ALSÉN

Key account manager 

David har en mångårig bakgrund från fordonsindustrin och erfarenhet från utveckling, försäljning och ledarskap, i botten är David Civilingenjör från KTH

Tel
073 584 40 31 E-post

SYLOG STOCKHOLM

YLVA LILJA

Chef Sylog stockholm

Ylva är konsultchef samt ansvarig för de övriga konsultgrupperna på Sylog Stockholm. Ylva har varit anställd sedan 2005.

Tel
070 717 72 11 E-post

OLA MYRIN

Konsultchef

Ola kommer har en gedigen erfarenhet som projektledare och linjechef, han har arbetat som konsult på  Sylog mellan 2003-2009 och som konsultchef sedan 2019.

Tel 070 796 38 35 E-post

TORBJÖRN NORIN

Konsultchef

Torbjörn har arbetat som konsult på Sylog mellan 2007-2012 och som konsultchef sedan 2016. Han även erfarenhet som linjechef inom QA-området.

Tel 070 667 20 01 E-post

JONAS TILLANDER

Konsultchef

Jonas har arbetat som projektledare och produktägare i olika utvecklingsorganisationer. Han arbetar som konsultchef på Sylog sedan 2021.

Tel  
070 912 46 12 E-post

EMMA MUELLER

Talent acquisition specialist

Emma arbetar med Talent acquisition och rekrytering på Sylog sedan 2021.

Tel 073 614 55 88 E-post

MALIN SEGELSTRÖM

Konsultchef

Malin har en bakgrund inom försäljning och rekrytering och började som konsultchef på Sylog 2020. Hon leder även vårt rekryteringsarbete.

T
el 072 429 64 94 E-post

SONJA FORSLIN

Talent acquisition specialist

Sonja har en bakgrund inom rekrytering och försäljning och arbetar med Talent acquisition och rekrytering på Sylog sedan 2020.

Tel 070 227 72 01 E-post

LINKÖPING

FREDRIK LANDBERG

Vd Sylog öst AB

Fredrik har en flerårig bakgrund inom konsult- och försvarsindustrin. Han har tidigare arbetat som officer och har en Civilingenjörsexamen inom IT. Fredrik började på Sylog 2015 och leder bolagets verksamhet i Östergötland

Tel
073 364 01 00 E-post

JOHAN IVANSSON

Konsultchef

Tel  o76 832 52 41 E-post
GAGGA S WESTIN

Chief happiness officer

Tel  073 366 45 00 E-post

YABS - YOUNG ACES BY SYLOG

ANDERS FLORÉN

Vd YABS AB

Tel 070 738 75 85 E-post

HIND KAREEM

Konsultchef

Tel  072 921 02 68 E-post

SAHIB ABBAS

COO och Konsultchef

Tel  0739 83 94 41 E-post

ALICIA FORSLING

Konsultchef

Tel  070 577 84 85 E-post

ELLA POURMAND

Konsultchef  

 Tel 072 339 90 11 E-post

GÖTEBORG

THERESE HANSSON-ROSENQVIST

Vd Sylog Väst AB

Tel  0733-565248 E-post
PETER ÅSBERG

Konsultchef och säljansvarig

Tel  072-450 32 62 E-post
MARIA BÅGENHOLM

Konsultchef

Tel  073 531 07 99 E-post

LUND

ANDERS OTTERSTEDT

Vd Sylog Syd AB

Tel 072 561 12 73 E-post

UPPSALA

ULF STOM

Regionchef Uppsala

Tel 070 258 88 71 E-post

ÖVRIGA DOTTERBOLAG

SYLOG JASPER AB

SEBASTIAN STUREBORG, vd

Sebastian leder Sylog Jasper med fokus på digitalisering och mobila lösningar. Tidigare har Sebastian jobbat för Accedo Broadband, TV4 och HiQ.

Tel 070 732 94 90 E-post


SYLOG EPIC

LARS HANSSON, vd

Lars har en gedigen bakgrund inom konsultbranschen där han de senate åren varit på HiQ i roller som konsult, säljare och konsultchef. Lars leder EPIC by Sylog, ett dotterbolag till Sylog med inriktning mot systemutveckling.

Tel 070 420 01 90 E-post

iWise 

HÅKAN JACOBSSON, vd

iWise är ett dotterbolag till Sylog med inriktning på seniora konsulter inom projektledning, utveckling kvalitetssäkring. Håkan är en av iWise grundare och är Civilingenjör med en gedigen bakgrund inom företagsledning och produkt-utveckling.

Tel 070 423 99 23 E-post

SYLOG SYSTEMS

ERIK WESTMAN, vd

Erik är ansvarig för Sylog Systems med ett fokus på konsulttjänster till försvarsmyndigheterna i Sverige. Bolaget erbjuder bl.a. specialister inom ledningssystem, flyg och ILS-området.

Tel 070 490 95 42 E-post

EKONOMI 

JOHAN GALKA
Ekonomichef
Johan är anställd på Sylog sedan 2017. Han är Civilekonom och har tidigare arbetat för Data Respons och PwC. 

Tel 070 108 09 26 E-post

ANETTE HOLMGREN
Redovisningsekonom
Anette är anställd på Sylog sedan 2015. Anette är Civilekonom och har en flerårig bakgrund inom ekonomi och redovisning. 

Tel 073 920 69 09 E-post

ANN-SOFIE BURHOLM
Administration och ekonomi

Tel 070 550 75 91 E-post

ANN-CHARLOTTE MARKUSSON
Redovisningsekonom

Tel 08 750 49 00 E-post