VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

 

HUVUDKONTOR KISTA
Sylog Sverige AB
Box 1186
Jan Stenbecks Torg 17, 3 trp
164 40 Kista

STOCKHOLM LILJEHOLMEN
Sylog Sverige AB
Rosterigränd 4
117 61 Stockholm

UPPSALA
Sylog Sverige AB
Vaksalagatan 2
753 20 Uppsala

GÖTEBORG
Sylog Väst AB
Theres Svenssons Gata 10
417 55 Göteborg 

LINKÖPING
Sylog Öst AB 
Ågatan 55 A
582 22 Linköping

NORRKÖPING
Sylog Systems AB
Fleminggatan 2
602 24 Norrköping

SKÖVDE
Sylog Systems AB
Kaplansgatan 16C
541 34 Skövde

JÄRVSÖ
Sylog Systems AB
Stationsgatan 27
82040 Järvsö

TELEFON
Stockholm/Kista 08 750 49 00
Linköping 013 340 03 90


VILL DU BLI KONTAKTAD?

VD OCH STYRELSE

JOHAN JACOBSSON (F.1975)
VD och koncernchef för Sylog Sverige AB. Han är en av Sylogs grundare och är anställd i bolaget sedan 2004

Tel 073 344 18 00

KENNETH RAGNVALDSEN (F.1967)
Styrelsens ordförande sedan 2007.

Koncernchef i Data Respons ASA

MATS HEDBERG (F.1957)
Mats grundade Sylog tillsammans med Johan Jacobsson. Mats är idag seniorkonsult och säkerhetschef på Sylog. Styrelseledamot sedan 2002.

Tel 070 985 22 20

RUNE WAHL (F.1966)
CFO i Data Respons ASA.

Styrelseledamot i Sylog sedan 2007.

FÖRSÄLJNING

ERIK ROSÉN
SÄLJCHEF
Erik är anställd på Sylog sedan 2006. Erik har tidigare haft flera roller som konsult inom Projektledning och Configuration Management. Erik har en Civilingenjörsexamen i botten

Tel 070 382 33 38
fornamn.efternamn@sylog.se

PERNILLA ENGLUND
KEY ACCOUNT MANAGER
Pernilla är anställd på Sylog sedan 2013. Pernilla har en bakgrund som linjechef och som konsult inom bl.a. Configuration Management

Tel 070 332 38 44
fornamn.efternamn@sylog.se

CAMILLA HJELM
KEY ACCOUNT MANAGER
Camilla är anställd på Sylog sedan 2012 och är Key Account Manager samt ansvarig för Profinder

Tel 070 985 22 75
fornamn.efternamn@sylog.se

CRISTER NILSSON
PROJEKT OCH ÅTAGANDEN
Crister är ansvarig för Sylogs Projekt och åtaganden, han har tidigare bl.a. arbetat som konsultchef och ledare för SPC - South Pole Consulting ett dotterbolag inom Sylog med fokus på Linux och Open Source

Tel 070 785 82 37
fornamn.efternamn@sylog.se

LUDWIG MALM
ACCOUNT MANAGER
Ludwig började på Sylog 2020 som Key Account Manager.

Tel 070 910 00 49
fornamn.efternamn@sylog.se

KONSULTCHEFER - SYLOG STOCKHOLM

YLVA LILJA
AFFÄRSOMRÅDESCHEF SYLOG STOCKHOLM
Ylva är konsultchef samt ansvarig för de övriga konsultgrupperna på Sylog Stockholm. Ylva har varit anställd sedan 2005.

Tel 070 717 72 11
fornamn.efternamn@sylog.se

TORBJÖRN NORIN
KONSULTCHEF 
Torbjörn är konsultchef på Sylog sedan 2016. Han har tidigare arbetat som konsult och chef inom test och kvalitetssäkring.

Tel 070 667 20 01
fornamn.efternamn@sylog.se

MALIN SEGELSTRÖM
KONSULTCHEF

Malin har en bakgrund inom försäljning och rekrytering. Malin började på Sylog 2020

Tel 072 429 64 94
fornamn.efternamn@sylog.se

OLA MYRIN
KONSULTCHEF
Ola kommer närmast från en roll som linjechef inom H&M och har tidigare arbetat med bl.a. Projektledning och förändringsprojekt.

Ola arbetade som konsult på Sylog mellan 2003-2009 och började i sin nya roll 2019

Tel 070 796 38 35
fornamn.efternamn@sylog.se

EKONOMI OCH FINANS

JOHAN GALKA
EKONOMICHEF
Johan är anställd på Sylog sedan 2017. Han är Civilekonom och har tidigare arbetat för Data Respons och PwC. 

Tel 070 108 09 26
fornamn.efternamn@sylog.se

ANETTE HOLMGREN
REDOVISNINGSEKONOM
Anette är anställd på Sylog sedan 2015. Anette är Civilekonom och har en flerårig bakgrund inom ekonomi och redovisning. 

Tel 073 920 69 09
fornamn.efternamn@sylog.se

ANN-SOFIE BURHOLM
ADMINISTRATION OCH EKONOMI

Tel 070 550 75 91
fornamn.efternamn@sylog.se

ANN-CHARLOTTE MARKUSSON
REDOVISNINGSEKONOM

Tel 08 750 49 00
fornamn.efternamn@sylog.se

GÖTEBORG

THERESE HANSSON
ROSENQVIST
VD SYLOG VÄST AB
Sylog Väst är Sylogs kontor i Göteborg. Therese är VD för Sylog Väst sedan 2017. I botten är Therese systemvetare med en flerårig erfarenhet av bl.a. test- och projektledning. De senaste åren har Therese haft olika chefsbefattningar inom Saabkoncernen och tidigare har Therese arbetat för HiQ och Siemens.

Tel 073 356 52 48
fornamn.efternamn@sylog.se

LINKÖPING

FREDRIK LANDBERG
VD SYLOG ÖST AB, ATERO 
Fredrik har en flerårig bakgrund inom konsult- och försvarsindustrin. Han har tidigare arbetat som officer och har en Civilingenjörsexamen inom IT. Fredrik började på Sylog 2015 och leder bolagets verksamhet i Östergötland.

Tel 073 364 01 00
fornamn.efternamn@sylog.se

ÖVRIGA DOTTERBOLAG

ANDERS FLORÉN
VD YABS AB
Anders har varit anställd på Sylog sedan 2010 och arbetar idag som Key Account Manager på Sylog och som VD för YABS - Young Aces by Sylog. Anders är Civilingenjör i botten och har tidigare arbetat som systemarkitekt och utvecklare.

Tel 070 738 75 85
fornamn.efternamn@sylog.se

HÅKAN JACOBSSON
VD IWISE AB
iWise är ett dotterbolag till Sylog med inriktning på seniora konsulter inom projektledning, utveckling kvalitetssäkring. Håkan är en av iWise grundare och är Civilingenjör med en gedigen bakgrund inom företagsledning och produkt-utveckling.

Tel 070 423 99 23
fornamn.efternamn@iwise.se

LARS HANSSON
VD SYLOG EPIC AB
Lars har en gedigen bakgrund inom konsultbranschen där han de senate åren varit på HiQ i roller som konsult, säljare och konsultchef. Lars leder EPIC by Sylog, ett dotterbolag till Sylog med inriktning mot Webb och modern systemutveckling.

Tel 070 420 01 90
fornamn.efternamn@sylog.se

SEBASTIAN STUREBORG
VD SYLOG JASPER AB
Sebastian leder Sylog Jasper med fokus på digitalisering och mobila lösningar. Tidigare har Sebastian jobbat för Accedo Broadband, TV4 och HiQ.

Tel 070 732 94 90
fornamn.efternamn@sylog.se

ERIK WESTMAN
VD SYLOG SYSTEMS AB
Erik är ansvarig för Sylog Systems med ett fokus på konsulttjänster till försvarsmyndigheterna i Sverige. Bolaget erbjuder bl.a. specialister inom ledningssystem, flyg och ILS-området.

Tel 070 490 95 42
fornamn.efternamn@sylog.se

SAMARBETSPARTNERS

JOSEFINA DAHLGREN
PARTNERANSVARIG
Josefina är anställd på Sylog sedan 2014 och jobbar som partneransvarig för Sylog och Profinder. Hon har jobbat i IT-branschen sedan 2004 och har en teknisk bakgrund från Linux-/och infrasidan.

Tel 070 985 22 23
fornamn.efternamn@sylog.se

LINA ERICSSON
PARTNERANSVARIG
Lina arbetar som partneransvarig för Sylog och Profinder. Hon har arbetat i IT-branschen sedan 2010 och kommer närmast från ZeroChaos.

Tel 070 985 22 32|
fornamn.efternamn@sylog.se