AID TO IT

Sylog bidrar till utveckling av plattform för krishjälp – Aid To It

Sylog bidrar med kompetens i den pågående coronakrisen. Projektet Aid To It är en plattform för samordning av hjälpresurser. Det hade stor framgång i tävlingen ”Hack the Crisis” och kommer nu att utvecklas vidare. Therese Hansson Rosenqvist från Sylog Väst berättar om projektet.

Coronakrisen har satt igång mängder med ideella initiativ runt om i landet. Ett problem är att det saknas överblick. De som vill bidra med resurser vet inte vart de ska vända sig och de som ska ta emot hjälpen vet inte var den finns.

I början på april anordnades tävlingen ”Hack the Crisis” på regeringens initiativ. Syftet med tävlingen var att lyfta fram och hitta nya lösningar i den pågående krisen.

Sylog deltog, tillsammans mer sin samarbetspartner Nidulus, med ett antal kvalificerade systemutvecklare. De medverkade i projektet Aid To It, som är en plattform för att samordna och koordinera hjälpresurser. Projektet fick placering 26 av totalt 120 tävlingsbidrag.

Under April månad deltog projektet i EUvsVirus där de hamnade på tredje plats i sin kategori, vilket givit möjligheter att matchas med investerare runt om inom EU.

Therese Hansson Rosenqvist är VD på Sylog Väst och initiativtagare till Sylogs deltagande. Hon ser ett stort värde både i projektet som sådant och att Sylog är med och bidrar med kunskap. Det är en möjlighet för oss att göra en god sak i den här krisen, menar hon.

Vilka egenskaper krävs av ett team för att lyckas i ett sådant här projekt?
- Viktigt är att drivas av ett personligt engagemang och önskan att på riktigt hjälpa till. En vilja och mod att samarbeta med främlingar, kunna sätta mål vart de ska nå, hur projektet skall lösas, samt låta alla ta plats och lyssna på varandras input. Sen i själva arbetsprocessen behöver teamet formulera ett gemensamt mål tidigt och därefter arbeta med en agil utvecklingsmetodik för att nå dit man vill.

Vad har tävlingen betytt för de som deltagit?
- Deltagarna har fått en mängd nya kontakter över hela landet, inom flera kommuner, myndigheter och företag. Tävlingen har gett nya perspektiv och en ökad förståelse för vilka utmaningar världen står inför. Den har också bidragit till att inse hur mycket vilja det finns att hjälpa varandra. En mänsklig omtanke där bolagen har fått bidra inom sin IT-profession. Det finns många yrkeskategorier som gör ett viktigt arbete i denna kris och tillsammans inom olika domäner kan vi uppnå underverk.

Hur kommer Sylog att ta projektet vidare?
- Prototypen AID IT TO har presenterats för bland annat kommuner, Länsstyrelsen Skåne och forskningsinstitutet RISE. Tillsammans med dem samt med finansiering från Vinnova, genomförs nu initiativet ”AID IT TO – förberedelse av testbäddsprojekt”

Teamet som deltog från Sylog och Nidulus bestod av Christoffer Hansson, Muhammad Ikram Ul Haq, Bojan Alempijevic och Boban Alempijevic.

Här kan du läsa mer om projektet Aid To It och även se en presentationsvideo om det.

”En möjlighet för oss att göra en god sak”

Therese Hansson Rosenqvist